Najlepiej bierz osoby leżące, bo wtedy będziesz robić, co będziesz chciała.
- opiekunka społeczna do koleżanki
Reaguj!

Godność się nie starzeje!

Pani i tak już żyje na kredyt...
- lekarz do 85-letniej pacjentki
Reaguj!

Godność się nie starzeje!

Spotkałeś się z dyskryminacją osób starszych, łamaniem ich praw, przedmiotowym traktowaniem, z przemocą wobec osób starszych, z zachowaniami naruszającymi ich godność? Może dotknęło to Twoich bliskich, rodziców, dziadków - w szpitalu, w przychodni, w urzędzie, w domu? A może Ty tego doświadczyłeś?
Napisz o tym!

Nie milcz! Napisz o tym!

DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy za wysłanie komentarza i za Twoje zaangażowanie!

Prosimy, przekaż informację o naszej kampanii znajomym.

TO WAŻNE!

Dlaczego to ważne?

Systematycznie docierają do nas sygnały łamania podstawowych praw osób starszych, w tym prawa do poszanowania godności. Dotyka to szczególnie osoby samotne, niemające wsparcia w rodzinie, niesamodzielne - te, którym trudniej upomnieć się o swoje prawa. Przy wielu okazjach wskazujemy na konieczność wprowadzenia zmian systemowych, które zapewnią lepszą ochronę osób starszych, ale to nie wystarcza.

Potrzebujemy silnych argumentów:
Waszych świadectw i Waszych doświadczeń!

Nasza akcja wspiera działania Rzecznika Praw Obywatelskich dążące do wdrożenia i opracowania całościowej strategii państwa w zakresie polityki senioralnej, angażującej wszystkie instytucje na poziomie centralnym i samorządowym do podjęcia systemowych rozwiązań, przeciwdziałających wymienionym wyżej zjawiskom.

Nasza akcja ma uzasadnić potrzebę powstania i przyjęcia, także na gruncie polskim, opracowywanej przez ONZ Konwencji o prawach osób starszych.

Pokażmy wspólnie, że sędziwy wiek, kruchość fizyczna, czasem mniej sprawna pamięć nie odbierają nikomu prawa do godnego życia.

Przykłady naruszeń praw i godności osób starszych

Odwiedziłam pensjonariuszkę DPS-u, panią Krystynę, w porze roznoszenia obiadu. Oczywiście znowu przynoszą bez pukania. Pytam: "Pani Krystyno, to pani nie przeszkadza?" A ona na to: "Dobrze, że w ogóle obiad przyniosą". Mieszkańcy rezygnują więc z podstawowych praw - w imię świętego spokoju albo ze strachu przed konsekwencjami. (Maria)

Szpital Wojewódzki w Przemyślu: Moja Babcia była w ciężkim stanie, nie reagowała. Lekarze zauważyli udar dopiero po tygodniu (to jest chore!). Pielęgniarki w ogóle się nią nie zajmowały. Miała wysuszone usta i język (który wystawał jej z buzi), przepoconą i brudną szyję, wielokrotnie sami z rodzicami zmienialiśmy jej pampersy, wycieraliśmy ją i myliśmy, bo personel miał to w nosie. Wielokrotnie upominane pielęgniarki zadzierały nos jeszcze wyżej i bagatelizowały sytuację. (Damian)

Oddział PKO BP. Starszy Pan nie mógł wyjąć pieniędzy z bankomatu, zablokowało mu kartę. Czekał 30 min w kolejce w oddziale, podchodzi do Pani obsługującej, ta prosi o dowód, starszy Pan jej podaje, a ona zaczyna się na niego wydzierać (ewidentnie grając pod publikę innych oczekujących) - "co mi Pan daje, dowód jest nieważny, co Pan nienormalny jest?". Pan tłumaczy jej, że zabrało mu kartę, dowód własnie wyrabia nowy, ale musi wyjąć pieniądze jakoś, bo nie ma na życie. A obsługująca na to "co mnie to interesuje, ja nie mogę obsłużyć bez ważnego dowodu, musi Pan czekać". Sama sytuacja, brak okazania chęci pomocy, zrozumienia i poszukania innych rozwiązań były dla mnie szokujące. Ostatecznie nie wypłaciła mu tych pieniędzy, a człowiek odszedł bez własnych pieniędzy, które są uwięzione na koncie, a on nie ma do nich dostępu... (Katarzyna)

Jako opiekunka mam zupełnie inną perspektywę. 6,30 zł za godzinę i oczywiście umowa zlecenie, bez żadnych praw pracowniczych ( urlop!!)..a wiec negatywna selekcja do zawodu...brak kursów, brak jakiegokolwiek wparcia psychologicznego dla opiekunek... Miałam kiedyś problem z którym nie potrafiłam sobie poradzić, na co moja przełożona odpowiedziała, że ''nie ma czasu słuchać takich pierdół''... Oczywiście już sie z niczym do niej nie zwracam , tylko sama szukam w necie i książkach. Ale ile jest takich osób jak ja..większość opiekunek to osoby, które same potrzebują opieki (patrz ''negatywna selekcja'')... Ostatnio na zastępstwo do mojej podopiecznej przyszła osoba ewidentnie zaburzona i do tego pijana! Od tego trzeba zacząć: od organizacji, kwalifikacji i płac opiekunów. Status opiekunów jest bardzo niski. Często spotykam sie z tym , że podopieczni wiedząc z jakiego autoramentu osobami mogą sie spotkać, traktują mnie jak potencjalną wariatkę lub co najmniej złodziejkę...Te wasze historie krzywd są do niczego niepotrzebne...TRZEBA ZMIENIĆ SYSTEM OPIEKI I STATUS OPIEKUNÓW! (Beata)

Godność się nie starzeje!

O akcji:

W naszej codziennej pracy z seniorami poznajemy ich potrzeby oraz problemy, z którymi z którymi zmagają się na co dzień. Korzystamy z tej wiedzy i dostępnych nam możliwości, by alarmować instytucje publiczne i wpływać na poprawę sytuacji osób starszych w Polsce. Co roku przy okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zwracamy uwagę społeczeństwa, mediów, przedstawicieli rządu i lokalnych władz na niedostrzegane i ignorowane oblicza starości.

We wrześniu 2015 roku, w reakcji na systematycznie docierające do nas sygnały łamania praw starszych ludzi i naruszania ich godności, przygotowaliśmy Apel o ochronę i poszanowanie godności osób starszych (czytaj treść >>).
W krótkim czasie nasz Apel podpisało 2214 osób. Wiele z nich dzieliło się swoimi doświadczeniami, opowiadało o sytuacjach, których doświadczyli, które spotkały ich bliskich lub których byli świadkami, a które godziły w godność starszego człowieka lub łamały jego podstawowe prawa. Dlatego w tym roku postanowiliśmy pójść o krok dalej. Chcemy zebrać w jednym miejscu więcej takich świadectw i doświadczeń. Chcemy pokazać rządzącym i decydentom, że nie jest to problem marginalny i że trzeba podjąć zdecydowane działania. Liczymy na Waszą pomoc.